§ 4 Lausunto ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2022–2027

Lataa 

JARDno-2020-2683

Päätöspäivämäärä

14.5.2021

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen organisaatio ja toimivallat 1.2.2020, viranhaltijoiden päätösvalta § 4; Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 25.5.2020 § 43)

Päätös

Päätän antaa Järvenpään kaupungin lausunnon koskien ehdotusta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2022–2027

Allekirjoitus

vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu