§ 2 Konsulttityön tilaaminen Ainolan asemaseudun viitesuunnitelman laatimista/Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik

Lataa 

JARDno-2018-1229

Päätöspäivämäärä

3.4.2018

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen rahamääräiset ratkaisuvaltarajat, elinkeinojohtajan päätös 28.8.2017 § 2. 

Päätös

Päätän, että Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik:lta tilataan tajouksen ja työohjelman 12.3.2018 mukainen konsulttityö, joka koskee Ainolan asemanseudun viitesuunnitelma.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys