§ 23 Konsulttityön tilaaminen koskien Sävelpuiston viitesuunnittelua

Lataa 

JARDno-2019-2743

Päätöspäivämäärä

30.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 60 000 euron käyttötaloushankinnasta.

Päätös

Päätän, että Arkkitehtitoimisto B&M Oy:ltä tilataan liitteenä olevan tarjouksen mukainen konsulttityö, joka koskee Sävelpuiston alueen viitesuunnitelman laatimista. Päätän, että tehtävän palkkio ei saa ylittää 35 000 euroa (alv 0 %) ilman tilaajan lupaa. Palkkio maksetaan erissä kuukausittaisen erittelyn mukaisesti. Palkkioon sisältyvät puitesopimuksen mukaisesti kaikki matka-aika-, materiaali-, raportointi- ja ym. yleiskulut.

Allekirjoitus

Kaavoitusjohtaja (vs.) Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Järvenpää