§ 1 Keskisen Uudenmaan joukkoliikenteen aikataulujulkaisuiden päivättäminen 2019-2020

Lataa 

JARDno-2020-62

Päätöspäivämäärä

11.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivallan perusteena on 19.12.2019 § 94 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.2.2020 alkaen,​ liite 1 ratkaisuvaltarajat,​ yhdyskuntasuunnittelun avainalueen johtaja,​ kaavoitusjohtaja.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki osallistuu Hyvinkään kaupungin tilaamaan Keskisen Uudenmaan joukkoliikenteen aikataulujulkaisujen päivitystyöhön jaksolla 2019-2020, WSP Oy:n tarjouksen mukaisesti. Työn kattohinta on 39 500€ (alv 0%), joka jaetaan työssä mukana olevien kuntien sopimalla tavalla kuntien kesken siten, että Järvenpään kaupungin kustannusosuus työn kuluista on 26% ja enintään 10179,5€ (alv 0%). Työ maksetaan joukkoliikenteen menokohdalta 18613101.

Allekirjoitus

vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu