§ 1 Kaupunkikuva-arkkitehdin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2017-818

Päätöspäivämäärä

10.8.2017

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto, eduksi katsottiin kattava ja monialainen kokemus kaavoitus- ja rakennussuunnittelutehtävistä sekä hyvä kehittämisosaamisen ja neuvottelu- ja esiintymistaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdin virkaan on Maria Suutari-Jääskö. Maria Suutari-Jääskö on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita arkkitehti Maria Suutari-Jääskön Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdin virkaan 9.10.2017 alkaen. Varalle valitaan arkkitehti Veli-Pekka Ristimäki.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Sampo Perttula

Organisaatiotieto

Järvenpää