§ 8 Hankintapäätös konsulttityön "Järvenpään kaupungin HSL-jäsenyyden vaikutusarviot" hankkiminen Strafica Oy:ltä

Lataa 

JARDno-2019-374

Päätöspäivämäärä

22.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, organisaatiorakenne ja toimivallan edelleen siirtäminen 1.1.2019 alkaen

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki osallistuu 50% osuudella Järvenpään kaupungin HSL-jäsenyyden vaikutusarviot - konsulttityöhön. Työ tilataan Strafica Oy:ltä 17.12.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Työn tilaajana konsultin suuntaan toimii HSL. HSL laskuttaa Järvenpään kaupunkia 50 % osuudesta toteutuneista kustannuksista työn valmustuttua.

Hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 23 000 euroa + alv 24 %. 

Allekirjoitus

kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys