§ 8 Hankinta:Suojateiden liikenneturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuuskokeilu Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa; Järvenpään kaupungin kustannusosuus

Lataa 

JARDno-2018-2410

Päätöspäivämäärä

8.6.2018

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan viranhaltijapäätökseen 29.8.2017 § 2, kaupunkikehityksen rahamääräiset ratkaisuvaltarajat, Järvenpään kaupunki, JARDno-2017-775.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki osallistuu hankkeeseen 2500 €:lla (alv. 0%) sekä 7500 € (alv 0%) osuudella, joka saadaan Trafilta valtionavustuksena takaisin.
Kaupunkikehityksen kaavoitus- ja liikenneyksikön menokohta 18613100. Trafin maksu osoitetaan tilille (liite Trafi).

Yhteyshenkilönä hankkeessa toimii liikenneinsinööri Sari Piela, sijaisena Timi Veikkolainen 6.6.-31.8.2018, Järvenpään kaupunki.

Allekirjoitus

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu