§ 18 Asemakaavan muutos, Puurtajankujan osa ja Jussinhaan hulevesirakenteet, kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Lataa 

JARDno-2019-1241

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivallan perusteena on 11.4.2019 § 32 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.5.2019 alkaen, liitteen A (viranhaltijoiden päätösvalta) mukaisesti kaavoitusjohtaja päättää asettaa nähtäville pienet teknisluonteiset asemakaavan muutosehdotukset.

Päätös

Päätän asettaa 11. kaupunginosan eli Nummenkylän kiinteistöjä 186-401-10-55, 186-401-10-63 ja 186-401-10-145 sekä osia kiinteistöistä 186-401-10-137, 186-401-10-138 ja 186-401-40-2 (Puurtajankujan osa ja Jussinhaan hulevesirakenteet) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (kaavakartta ja selostus päivätty 24.5.2019) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Allekirjoitus

Kaavoitusjohtaja, Sampo Perttula

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu