§ 25 Asemakaavan muutos, Metsätien pohjoisosa, kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen.

Lataa 

JARDno-2019-2377

Päätöspäivämäärä

8.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivallan perusteena on 11.4.2019 § 32 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.5.2019 alkaen, liitteen A (viranhaltijoiden päätösvalta) mukaisesti kaavoitusjohtaja päättää asettaa nähtäville pienet teknisluonteiset asemakaavan muutosehdotukset.

Päätös

Päätän asettaa 3. kaupunginosan eli Saunakallion katualuetta koskevan Metsätien pohjoisosan asemakaavan muutosehdotuksen (kaavakartta ja selostus päivätty 30.9.2019) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

 

Muutoksenhakukielto (KuntaL 136 §): päätös koskee asemakaavan valmistelua.

Allekirjoitus

Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu