§ 13 Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu, suunnittelun hankinta.

Lataa 

JARDno-2018-2841

Päätöspäivämäärä

14.8.2018

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 60 000 euron käyttötaloushankinnasta.

Päätös

Päätän, että Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu -suunnittelutyö tilataan liitteenä olevan Sitowise Oy:n tarjouksen 6.7.2018 mukaisesti, siten ettei tehtävän hinta aikapalkkiona ylitä ilman tilaajan lupaa 13 365 euroa (alv 0%). Kuluarvio on 250 euroa (alv 0 %).

Sopimuksessa noudatetaan Sitowise Oy:n ja Järvenpään kaupungin välillä voimassa olevaa yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimusta vuosille 2014 - 2016 ja kaupunkikehityksen päätös 15.9.2016 § 46 optioiden käytöstä vuosina 2017 -2018.

Suunnittelukustannukset maksetaan kaavoitus ja liikenne -yksikön menokohdalta 18613100.

Puitesopimusjärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

kaavoitusjohtaja, Sampo Perttula

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu