§ 4 Erityisopettajan viran täyttäminen/Marianne Tuulkari-Honkanen

Lataa 

JARDno-2019-215

Päätöspäivämäärä

14.3.2019

Päätöksen tekijä

Juholan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto, erityisopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella erityisopettajan virkaan on Marianne Tuulkari-Honkanen. Hänellä on kokonaisarvioinnin perusteella (kokemus, koulutus ja henkilökohtaiset ominaisuudet) hakijoista parhaimmat edellytykset viran hoitoon.

 

Päätös

Päätän valita KM, erityisopettaja Marianne Tuulkari-Honkasen opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle erityisopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja viranhoitomääräyksessä. Vuosisidonnaisesta lisästä päätetään erikseen.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista ja nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen.

Allekirjoitus

rehtori, Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue