§ 5 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Järvenpään Yhteiskoulun Juholan yksikköön

Lataa 

JARDno-2019-1762

Päätöspäivämäärä

14.6.2019

Päätöksen tekijä

Juholan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkintoa (KM), erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan edellytettiin kehittämismyönteisyyttä sekä kykyä opettaa yläkoulun aineita, myös käsitöitä.  Eduksi katsottiin kokemus vaativimmasta erityisestä tuesta, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä tiimityöstä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan on Nina Nyqvist (KM). Hänellä on laaja näkemys uuden opsin aihealueista (mm koodaus ja käsityöt). Hän on työskennellyt sekä ylä- että alakoulussa erityisopettajana ja erityisluokanopettajana. Hänen vuorovaikutustaitonsa ja kehittämismyönteisyytensä vakuuttivat haastattelijat. Hänen osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

 

Päätös

Päätän valita Nina Nyqvistin (KM) Järvenpään kaupungin Juholan yksikön erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. 

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pia Pohjanpalo, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut