§ 3 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2019-214

Päätöspäivämäärä

4.3.2019

Päätöksen tekijä

Juholan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (KM), erityisluokanopettajan kelpoisuutta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä 4 hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Yksikään hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

KvhL 2 luku 4§

Järvenpään kaupungin hallintosääntö 44§

Kuntalaki 91§

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska yksikään hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

rehtori, Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue