§ 2 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2018-830

Päätöspäivämäärä

23.3.2018

Päätöksen tekijä

Juholan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on erityisluokanopettajan kelpoisuus asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä 4 hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoilla ei ollut virkaan vaadittavaa kelpoisuutta.


KvhL 2 luku 4§

Järvenpään kaupungin hallintosääntö §46

Kuntalaki 91§

 

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Pia Pohjanpalo, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus