§ 3 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen / Hämäläinen Tytti

Lataa 

JARDno-2018-833

Päätöspäivämäärä

23.3.2018

Päätöksen tekijä

Juholan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin KM,  erityisluokanopettajan kelpoisuus. Eduksi katsottiin  kokemus vaativimmasta erityisopetuksesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. 
 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan on Tytti Hämäläinen.  Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM, erityisluokanopettajan Tytti Hämäläisen Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen.

Varalle valitaan KM, erityisluokanopettaja Anu Leistola.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja viranhoitomääräyksessä. Vuosisidonnaisesta lisästä päätetään erikseen.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista ja nähtävksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen.

 

Allekirjoitus

Pia Pohjanpalo, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus