§ 1 Erityisluokanopettajan (2) viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2020-170

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Juholan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetuksen erityisluokanopettajan kelpoisuus ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetuksen erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkoja täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkoihin haki määräaikaan mennessä 9 hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista.  Päätän jättää erityisluokanopettajan virat täyttämättä kelpoisten hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan (2) virat täyttämättä vähäisen hakijamäärän vuoksi..

Allekirjoitus

rehtori, Pia Pohjanpalo

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue