§ 1 Rakennustarkastajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-3885

Päätöspäivämäärä

15.1.2019

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Edellytettiin hyvää tietotekniikan osaamista, suomen kielen suullisia ja kirjallisia taitoja, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta sekä paineensietokykyä. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin rakennustarkastajan virkaan on insinööri (AMK) Petri Rantanen. Petri Rantanen on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita insinööri (AMK) Petri Rantasen Järvenpään kaupungin rakennustarkastajan virkaan 11.3.2019 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät TS:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jouni Vastamäki, Johtava rakennustarkastaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut