§ 2 Rakennustarkastajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2019-212

Päätöspäivämäärä

22.8.2019

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Rakennustarkastajan viran kelpoisuusehtona on ollut soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä kokemus rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Eduksi katsottiin kokemus rakennus- ja/tai rakennussuunnittelutehtävistä, edellytys hyvään tietotekniikan hallintaan, hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ja asiakaspalveluhenkisyys. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki kaksi kelpoista hakijaa, mutta kumpikaan heistä ei ollut enää kiinostunut haussa olleesta virasta.

 

Päätös

Päätän jättää rakennustarkastajan viran täyttämättä, koska kumpikaan hakija ei ollut enää kiinnostunut haussa olleesta rakennustarkastajan virasta. 

 

Allekirjoitus

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut