§ 4 Rakennustarkastajan (2) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2019-2858

Päätöspäivämäärä

23.9.2019

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehtona on soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, eduksi katsottiin kokemus rakentamiseen liittyvistä tehtävistä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin toiseen rakennustarkastajan virkaan on AMK insinööri henkilötiedot piilotettu. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa toista virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Järvenpään kaupungin toiseen rakennustarkastajan virkaan AMK insinööri henkilötiedot piilotettu14.10.2019 alkaen. Varalle valitaan henkilötiedot piilotettu.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät TS mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut