§ 6 Palvelusopimus, arkiston konversio asiantuntijapalveluna, Evolta Oy

Lataa 

JARDno-2019-3737

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32 toimivallan edelleen siirtämisestä.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että rakennuslupamateriaalien arkiston konversio asiantuntijapalveluna palvelusopimuksen mukaan valitaan Evolta Oy. 

 

Allekirjoitus

Johtava rakennustarkastaja, Vastamäki, Jouni

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys