§ 3 LVI-tarkastajan viran täyttäminen Kaupunkikehitykseen

Lataa 

JARDno-2019-2157

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehtona on ollut vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu LVI-insinöörin tutkinto. Eduksi katsottiin riittävä kokemus LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävistä sekä rakentamiseen liittyvistä tehtävistä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin LVI-tarkastajan virkaan on LVI-insinööri henkilötiedot poistettu Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Päätös

Päätän valita henkilötiedot poistettu Järvenpään kaupungin LVI-tarkastajan virkaan 1.10.2019 alkaen. Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät TS:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut