§ 2 Johtava rakennustarkastajan sijainen

Lataa 

JARDno-2018-2482

Päätöspäivämäärä

27.6.2018

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 14.6.2018 § 68, organisaatio ja toimivallan siirtäminen

Päätös

Päätän että sijaisenani toimii rakennustarkastaja Taija Karjalainen.

Allekirjoitus

johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys