§ 1 Hankintapäätös koskien Sova3D - Lupapiste.fi laajennuksen ylläpitopalvelusta

Lataa 

JARDno-2018-1016

Päätöspäivämäärä

22.3.2018

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 15.2.2018 § 19 toimivallan edelleen siirtämisestä. 

Päätös

Päätän että Lupapiste.fi laajennuksen ylläpitopalvelu vuodelle hankitaan SOVA3D Oy:lta.  

 

Allekirjoitus

johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys