§ 5 Hankintapäätös koskien rakennuslupamateriaalien digitointipalvelua

Lataa 

JARDno-2017-2037

Päätöspäivämäärä

20.12.2018

Päätöksen tekijä

Johtava rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 28.8.2017 § 2 kaupunikehityksen rahamääräiset ratkaisuvaltarajat. 

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että rakennuslupamateriaalien digitointipalvelua toimittamaan valitaan Digital Office Company Oy.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

vastaava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys