§ 2 Suun terveydenhuollon ylihoitajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2017-1452

Päätöspäivämäärä

17.10.2017

Päätöksen tekijä

Johtava hammaslääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin suuhygienistin tai vastaava terveydenhuollon koulutus terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaan. Eduksi katsottiin johtamis- ja/tai kehittämistyökokemus ja koulutus.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin suun terveydenhuollon ylihoitajan virkaan on Helena Laakso, alempi korkeakoulututkinto, suuhygienisti. Helena Laakso on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Helena Laakson (alempi korkeakoulututkinto, suuhygienisti) Järvenpään kaupungin suun terveydenhuollon ylihoitajan virkaan 15.11.2017 alkaen. Varalle valitaan Heidi Pakarinen, ylempi korkeakoulututkinto, TtM.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Antti Koskenranta

Organisaatiotieto

Järvenpää