§ 1001 Hammaslääkärin (kirurgia) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-3504

Päätöspäivämäärä

2.11.2018

Päätöksen tekijä

Johtava hammaslääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys, eduksi katsottiin erikoishammaslääkärin tutkinto kyseiseltä erikoisalalta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin hammaslääkärin virkaan painottaen kirurgiaa virkaan on kirurgian erikoishammaslääkäri *********. ********* on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita kirurgian erikoishammaslääkäri ********* Järvenpään kaupungin hammaslääkärin virkaan (kirurgia) virkaan 5.11.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

vs. Johtava hammaslääkäri, *********

Organisaatiotieto

Sairauden hoito