§ 1003 Hammaslääkärin (2) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-3507

Päätöspäivämäärä

20.11.2018

Päätöksen tekijä

Johtava hammaslääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys, eduksi on katsottu kykyä sopeutua suun terveydenhuollon moniammatilliseen tiimitoimintaan.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin kahteen hammaslääkärin virkaan ovat hammaslääkäri (henkilötieto) ja hammaslääkäri (henkilötieto). Molemmat ovat lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäimpiä hoitamaan avoinna olevia virkoja. Valintapäätöstä tehdessä on arvioitu hakijoiden kokonaisuutena näkemystä hoidosta, näkemystä moniammatillisesta tiimitoiminnasta ja sen kehittämisestä, sekä soveltuvuutta moniammatilliseen tiimityöhön.

 

Päätös

Päätän valita (henkilötieto) Järvenpään kaupungin hammaslääkärin virkaan 20.11.2018 alkaen.

Päätän valita (henkilötieto) Järvenpään kaupungin hammaslääkärin virkaan 20.11.2018 alkaen.

Varalle valitaan (henkilötieto) ja (henkilötieto) edellä mainitussa järjestyksessä.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

vs. Johtava hammaslääkäri, (henkilötieto)

Organisaatiotieto

Sairauden hoito