§ 4 Tutkimuslupapäätös

Lataa 

JARDno-2017-1593

Päätöspäivämäärä

30.10.2017

Päätöksen tekijä

Johtajalääkäri

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut-palvelualueen organisaatiorakenne ja toimivallan edelleen siirtäminen (SOTE ltk 17.5.2017). Tutkimus tehdään tk-sairaalassa, joten luvan myöntää johtajalääkäri.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Potilaiden ja omaisten asiakaskokemus ja asiakaspolku JUST terveyskeskussairaalassa - Responsiivinen internetsivusto osana asiakaskokemuksen kehittämistä - tutkimushankkeelle. Tutkimuksen tavoite on oleellinen, erityisesti kun ollaan siirtymässä kohti laajempaa valinnanvapautta. Julkisen toimijan on tärkeä arvioida ja kehittää omaa toimintaansa laadun ja potilaskokemuksen osalta.

Järvenpään kaupunki edellyttää, että valmistunut tutkimus toimitetaan joko sähköisenä tai paperiversiona tutkimusluvan myöntäneelle henkilölle.

Allekirjoitus

Jarmo Anttila

Organisaatiotieto

Järvenpää