§ 1 Tutkimuslupa/ITU-tutkimus

Lataa 

JARDno-2017-716

Päätöspäivämäärä

19.6.2017

Päätöksen tekijä

Johtajalääkäri

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut-palvelualueen organisaatiorakenne ja toimivallan edelleen siirtäminen (SOTE ltk 17.5.2017). Tutkimus kohdistuu terveydenhuollon potilasrekisteriin, jonka vastuuhenkilö on johtajalääkäri.


Päätös

Myönnän tutkimusluvan liitteen mukaiselle tutkimushankkeelle.


Allekirjoitus

Jarmo Anttila, vs. johtajalääkäri

Organisaatiotieto

Järvenpää