§ 1001 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden apulaisylilääkärin viran täyttäminen.

Lataa 

JARDno-2018-3176

Päätöspäivämäärä

12.9.2018

Päätöksen tekijä

Johtajalääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin Suomessa laillistetun lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä psykiatrian erikoislääkärin pätevyys. Päihdepsykiatrinen osaaminen ja LEAN-työskentelyn tuntemus katsottiin eduksi.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin apulaisylilääkärin virkaan on Kari Toivonen. 

 

Päätös

Päätän valita Kari Toivosen Järvenpään kaupungin apulaisylilääkärin virkaan 28.9..2018 alkaen. Varalle valitaan Kati Vesterinen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES:n, Lääkärisopimuksen sekä Järvenpään paikallisen sopimuksen mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jarmo Anttila

Organisaatiotieto

Sairauden hoito