§ 1 Lääkkeellisten kaasujen hankinta

JARDno-2017-720

Päätöspäivämäärä

27.6.2017

Päätöksen tekijä

Johtajalääkäri

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 22.5.2017 § 39)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö 2017 (Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 § 71)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintayksiköiden organisoituminen ja viranhaltijoiden päätösvalta 1.1.2017 alkaen (Tiina Salminen päätös 28.12.2016 § 71)

Päätös

Päätän, että Järvenpään lääkkeellisten kaasujen sopimuskumppaniksi valitaan Oy AGA Ab, Linde Healthcare .

Kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn kokonaisvolyymiin ostojen määrän tai arvon osalta, vaan hankinnat tehdään sopimuskaudella tarpeita vastaavasti.

Hankinnasta tehdään sopimus ajalle 1.11.2017 - 31.10.2019.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan.

Allekirjoitus

Johtajalääkäri Jarmo Anttila

Organisaatiotieto

Sairauden hoito