§ 2 Avosairaanhoidon ylilääkärin viransijaisuuden valintapäätös

Lataa 

JARDno-2017-570

Päätöspäivämäärä

30.6.2017

Päätöksen tekijä

Johtajalääkäri

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin Suomessa laillistetun lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä erikoislääkärin pätevyys. Eduksi katsottiin johtamis- ja kehittämistyökokemus ja -koulutus. LEAN-työskentelyn tuntemusta arvostettiin.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin avosairaanhoidon ylilääkärin viransijaisuuteen on Jarno Gauffin. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa viransijaisuutta.

 

Päätös

Päätän valitalääketieteen lisensiaatti, fysiatrian erikoislääkäri Jarno Gauffinin Järvenpään kaupungin avosairaanhoidon ylilääkärin viransijaisuuteen ajalle 01.08.2017 - 31.12.2019. 

Viransijaisuuden täyttäminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja Järvenpään palkkaporrasmallin mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jarmo Anttila

Organisaatiotieto

Järvenpää