§ 6 Vuokran tarkistukset vuodelle 2018

Lataa 

JARDno-2017-2053

Päätöspäivämäärä

5.12.2017

Päätöksen tekijä

Johdon erityisasiantuntija

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunnan päätös toimivallan edelleen siirtämisestä ja organisaatiorakenteesta Kaukeltk 4.5.2017 § 29

Päätös

Vuonna 2018 vuokria nostetaan sekä erillisosakkeiden kohdalla että Y-Säätiön vapaarahoitteisten asuntojen kohdalla 3,5%.

Allekirjoitus

Mari Karsio

Organisaatiotieto

Järvenpää