§ 5 Perusparantamisen korkotukilainahakemus / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Asokodit

Lataa 

JARDno-2017-1773

Päätöspäivämäärä

1.11.2017

Päätöksen tekijä

Johdon erityisasiantuntija

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunnan päätös toimivallan edelleen siirtämisestä ja organisaatiorakenteesta Kaukeltk 4.5.2017 § 29

Päätös

Järvenpään kaupunki puoltaa korkotukilainavarauksen myöntämistä Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Asokodit Pellonkulmantie 12:n hakemukselle, kiinteistötunnus 186-14-1406-2

Allekirjoitus

Mari Karsio, erityisasiantuntija

Organisaatiotieto

Järvenpää