§ 5 Kaupungin  puoltolausunto ARA:n takauslainahakemukseen/ Asunto-osuuskunta Silkki / Järvenpään Mestariasunnot Oy

Lataa 

JARDno-2020-765

Päätöspäivämäärä

7.4.2020

Päätöksen tekijä

Johdon erityisasiantuntija

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 11.4.2019 § 32

Päätös

Päätän puoltaa selostusosassa olevin perustein Asunto-osuuskunta Silkki / Järvenpään Mestariasunnot Oy hakemusta ARA:n takauslainan myöntämiseksi suunnitelulle hankkeelle osoitteessa Harjutie 15 c, 04400 Järvenpää, kiinteistötunnus 186-2-252-7. 

Allekirjoitus

erityisasiantuntija, henkilötieto poistettu

Organisaatiotieto

Järvenpää