§ 10 Kaupungin puoltolausunto perusparantamisen korkotukilainahakemukseen

Lataa 

JARDno-2020-2589

Päätöspäivämäärä

21.10.2020

Päätöksen tekijä

Johdon erityisasiantuntija

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 § 94

Päätös

Päätän puoltaa selostusosassa olevin perustein Asuntosäätiö Asumisoikeus Oy / Asokodit jättämää hakemusta osoitteessa Pöytäalhonkuja 6, 04410 Järvenpää.

Allekirjoitus

erityisasiantuntija, Henkilötieto poistettu

Organisaatiotieto

Järvenpää