§ 12 Kaupungin puoltolausunto / Avain Asumisoikeus Oy

Lataa 

JARDno-2023-1823

Päätöspäivämäärä

17.11.2023

Päätöksen tekijä

Johdon erityisasiantuntija

Päätöksen peruste

Kaupunkikehitys lautakunta 21.9.2023 § 58

Kuvaus

Avain Asumisoikeus Oy / As Oy Järvenpään Jokamiehen Tahti on jättänyt kaupungille puoltolausuntohakemuksen koskien pitkän korkotuen asumisoikeushanketta. Kaupungin on annettava lausunto sille saapuneista hakemuksista. Hakemuksessa on otettava kantaa kaupungin asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen.

Kohde sijaitsee Ainolan aluekeskuksessa Viulukonsertonkuja 8 b 04420 Järvenpää (186-21-2135-7). Kohteeseen on suunnitteilla 45 asunnon kerrostalokohde. Huoneistotyypeiltään asunnot ovat kaksioista perheasuntoihin. Asuntojen keskipinta-ala on noin 69 m2.

Järvenpää on osa kasvavaa metropolialuetta. Eteläinen Järvenpää on yksi keskeinen kaupungin kehittämisen painopistealue. Urbaani keskus liittyy rataan ja seisakkeen ympärille tulee syntymään merkittävä lähipalveluita tarjoava aluekeskus, jonne tavoitellaan monipuolisia rahoitus- ja hallintamuotoja. Hanke vastaa sisällöltään kaupungin asuntopoliittista tahtotilaa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n Asuntomarkkinakatsauksen (2/2022) mukaan Järvenpäässä on tasapainoinen markkinatilanne asumisoikeusasumisessa.Asumisoikeustuotanto on yksi tärkeä instrumentti monipuolisessa asuntotuotannossa.

Päätös

Päätän puoltaa selostusosassa olevin perustein hanketta.

Allekirjoitus

Erityisasiantuntija Mari Karsio

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys