§ 10 Kaupungin puoltolausunto / Asumisoikeus / Pitkä korkotukilainahakemus / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

Lataa 

JARDno-2023-1778

Päätöspäivämäärä

17.11.2023

Päätöksen tekijä

Johdon erityisasiantuntija

Päätöksen peruste

Kaupunkikehitys lautakunta 21.9.2023 § 58

Kuvaus

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on jättänyt kaupungille puoltolausuntohakemuksen koskien pitkän korkotuen asumisoikeushanketta. Kunnan on annettava lausunto sille saapuneista hakemuksista. Hakemuksessa on otettava kantaa kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. 

Kohde sijaitsee Ainolan aluekeskuksessa (186-21-2135-5). Kohteeseen on suunnitteilla 30 asunnon kerrostalokohde. Huoneistotyypeiltään asunnot ovat kaksioista neliöihin. Asuntojen keskipinta-ala on noin 61 m2. 

Järvenpää on osa kasvavaa metropolialuetta. Eteläinen Järvenpää on yksi keskeinen kaupungin kehittämisen painopistealue. Urbaani keskus liittyy rataan ja seisakkeen ympärille tulee syntymään merkittävä lähipalveluita tarjoava aluekeskus, jonne tavoitellaan monipuolisia asuntojen rahoitus- ja hallintamutoja. Hanke vastaa sisällöltään kaupungin asuntopoliittista tahtotillaa. ARA:n Asuntomarkkinakatsauksen (2/22) mukaan Järvenpäässä on tasapainoinen markkinatilanne asumisoikeusasumisessa. Asumisoikeustuotanto on yksi tärkeä instrumentti monipuolisessa asuntotuotannossa.    

Päätös

Päätän puoltaa yllä olevin perustein saapunutta hakemusta.

Allekirjoitus

Erityisasiantuntija Mari Karsio

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys