§ 2 Järvenpään kaupungin valvontatapa sekä ohjeet koskien valtion tukemien arava- ja korkotukivuokra-asuntojen sekä erityisryhmäkohteiden asukkaiden valintaa 2022

Lataa 

JARDno-2021-2520

Päätöspäivämäärä

20.4.2022

Päätöksen tekijä

Johdon erityisasiantuntija

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2021 § 97

Päätös

Valtion tukemien arava- ja korkotukivuokra-asuntojen sekä erityisryhmäkohteiden asukkaiden valinnassa noudatetaan  päivitettyä liitteenä olevaa ohjetta ja asukasvalintojen valvontatapaa. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Allekirjoitus

Erityisasiantuntija Henkilötieto poistettu 

Organisaatiotieto

Järvenpää