§ 13 Järvenpään kaupungin omistamien osakehuoneistojen myynti / Auertie 7 B 30

Lataa 

JARDno-2020-2873

Päätöspäivämäärä

1.12.2020

Päätöksen tekijä

Johdon erityisasiantuntija

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus 27.11.2017 § 155, Kaupunginhallitus 5.10.2015 § 216,  Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 354

Päätös

Päätän hyväksyä kauppahinnan selostusosassa olevin tiedoin liitteenä olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Valtuutan Mestaritoiminta Oy:n toimistusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjat. 

 

Allekirjoitus

erityisasiantuntija Henkilötieto poistettu

Organisaatiotieto

Järvenpää