§ 1 Taideaineiden suunnittelijaopettajan viran täyttäminen Järvenpään Opistoon

Lataa 

JARDno-2020-1537

Päätöspäivämäärä

22.6.2020

Päätöksen tekijä

Järvenpää Opiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagoginen pätevyys opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsoimme kokemuksen kansalaisopiston taideaineiden opettajan tehtävästä, osaamisen taiteen tekemisestä digitaalisin välinein ja mediakasvatusosaamisen. Lisäksi katsoimme eduksi kokemuksen kurssien hallinnointiin liittyvistä tehtävistä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin taideaineiden suunnittelijaopettajan virkaan on taiteen maisteri henkilötiedot piilotettu. Hänellä on soveltuva koulutus, kokemus opettajan tehtävästä kansalaisopistossa, taito hyödyntää digitaalisia välineitä opetuksessa, mediakasvatusosaaminen sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä.

 

Päätös

Päätän valita taiteen maisteri henkilötiedot piilotettu Järvenpään Opiston taideaineiden suunnittelijaopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. Valitun kieltäytyessä vastaanottamasta virkaa varalle valitaan taiteen maisteri henkilötiedot piilotettu. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen 30 päivän kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

 

Allekirjoitus

Mika Hagelin, Järvenpään Opiston rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut