§ 1 Kielten suunnittelijaopettajan viran täyttäminen, Järvenpään Opisto

Lataa 

JARDno-2019-1518

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

Järvenpää Opiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagoginen pätevyys, asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus kansalaisopiston kielten opettajan tehtävästä ja verkkopedagogikasta sekä kokemus ja osaaminen oppilaitoksen hallinnollisista ja koulutuksen markkinointitehtävistä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään Opiston kielten suunnittelijaopettajan virkaan on FM Jonna Käsmä. Jonna Käsmä on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita FM Jonna Käsmän Järvenpään Opiston kielten suunnittelijaopettajan virkaan 01.08.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Mika Hagelin, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut