§ 1 Järvenpään Opiston toimintojen rajaaminen 1.1.-31.1.2022 / korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

18.1.2022

Päätöksen tekijä

Järvenpää Opiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11).

Päätös

Päätän,​ että 1.1.-​31.1.2022 välisenä aikana Järvenpään Opiston toimintaa voidaan järjestää sisätiloissa 2003 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmille, mutta aikuisten vapaan sivistystyön ja aikuisten taiteen perusopetusta jatketaan vain etäopetuksena, sikäli kun se on mahdollista siten toteuttaa. Maskit otetaan käyttöön sisätiloissa rokotussuojasta riippumatta kaikilla perusopetuksen luokilla (1.– 9. lk) ja muilla 2003 tai sen jälkeen syntyneiden sekä koulujen yhteydessä olevissa esiopetuksen ikäisten ryhmissä. Työnantaja edellyttää myös henkilöstöä käyttämään FFP2-tason hengityssuojainta sisätiloissa rokotussuojasta riippumatta. Toiminnassa noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja se toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Terveysturvallisuus on toiminnan järjestäjän vastuulla. Opetustoiminnan järjestämisessä ja toteutuksessa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 7.1.2022 päätöstä, Opetus-​ ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 22.12.2021 antamaa ohjetta.

Opettaja merkitsee läsnäolijat päiväkirjaan,​ jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Yhteystiedot ovat HelleWi opiskelijahallintojärjestelmässä. Toimijoiden tulee varautua siihen,​ että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii. 

Toimistotyötä tekevien etätyömääräys jatkuu 31.1.2022 asti ja siitä voidaan poiketa palvelualuejohtajan luvalla

Allekirjoitus

Järvenpään Opiston rehtori Mika Hagelin

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue