§ 15 Järvenpään Opiston toimintojen rajaaminen 4.12.-​31.12.2021 / korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

3.12.2021

Päätöksen tekijä

Järvenpää Opiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11).

Päätös

Päätän,​ että 4.12.-​31.12.2021 välisenä aikana Järvenpään Opiston toimintaa voidaan järjestää ulko-​ ja sisätiloissa opetus-​ ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta noudattaen, poislukien yleisöluennot joihin osallistumiseen järvenpäätalolla edellytetään koronatodistusta. Tilojen henkilökunta valvoo koronatodistusten esittämistä. Lisäksitoiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien määrää,​ jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa. Opettaja merkitsee läsnäolijat päiväkirjaan,​ jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Yhteystiedot ovat HelleWi opiskelijahallintojärjestelmässä. Opettajien/Ohjaajien ja 12 vuotta täyttäneiden osallistujien on suositellaan käyttävän kasvomaskia tilanteissa,​ joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa (pl. urheilutilanne). Terveysturvallisuus on toiminnan järjestäjän vastuulla.  Toimijoiden tulee varautua siihen,​ että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii. 

Allekirjoitus

Järvenpään Opiston rehtori Mika Hagelin

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue