§ 11 Järvenpään Opiston toimintojen rajaaminen/Korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

14.6.2021

Päätöksen tekijä

Järvenpää Opiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11).

Päätös

AVI:n ja Keusoten sekä Järvenpään kaupungin koronavalmiusryhmän linjauksiin perustuen päätän,​ että ajanjaksolla 15.6.-14.7.2021 Järvenpään Opiston kurssi- ja harrastustoimintaa voidaan toteuttaa sisä- ja ulkotiloissa ilman ryhmäkokorajoja ja tosiasiallisia turvavälejä noudattaen siten, että lähikontakti vältetään. Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Toimijoiden tulee varautua siihen,​ että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii.

Allekirjoitus

Järvenpään Opiston rehtori Mika Hagelin

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue