§ 9 Järvenpään Opiston toimintojen rajaaminen/Korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

14.5.2021

Päätöksen tekijä

Järvenpää Opiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11).

Päätös

AVI:n ja Keusoten sekä Järvenpään kaupungin koronavalmiusryhmän linjauksiin perustuen päätän,​ että ajanjaksolla 17.5.-​30.5.2021:

  • Järvenpään Opiston Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön kurssitoimintaa voidaan jatkaa sisätiloissa vain 20-​vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattuna harrastustoimintana erityisiä turvallisuusohjeita ja -​ periaatteita noudattaen. Osallistujamäärän määrittäminen tosiasiallisten turvavälien pitämiseksi (2 m) on vastuullisen ohjaajan/opettajan vastuulla.
  • Järvenpään Opiston Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön kurssitoimintaa voidaan käynnistää ulkona kaikille ikäryhmille ohjattuna harrastustoimintana terveysturvallisuusohjeita noudattaen ja tosiasiallisia turvavälejä pitäen. Liikuntatilojen tarkemmat toimintaohjeet löytyvät kaupungin liikuntapalveluiden Internetsivuilta.

Toimijoiden tulee varautua siihen,​ että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii.

Allekirjoitus

Järvenpään Opiston rehtori Mika Hagelin

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue