§ 7 Myllytien toimintakeskuksen yhdistys- ja järjestötoiminnan käynnistyminen syksyllä 2020

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen, HYVO 27.2.2020 § 11.
 

Päätös

Päätän, että Myllytien toimintakeskuksessa yhdistysten ja järjestöjen järjestämiä ryhmiä ja muita toimintoja ei käynnistetä ennen syyskuun puoliväliä. Tilanne arvioidaan tuolloin huomioiden tartuntatautiviranomaisten ohjeet.

Kaupungin omat toiminnat Myllytien toimintakeskuksessa käynnistyvät osittain ja hallitusti 1.9.2020 alkaen tartuntataudin ehkäisystä annettuja ohjeita ja suosituksia noudattaen. Myllytien toimintakeskuksen ryhmätiloissa rajoitetaan osallistujamääriä siten, että turvavälejä voidaan noudattaa. Kaupungin liikuntaryhmät käynnistyvät Myllytien toimintakeskuksessa viikolla 35 edellä mainituin ohjeistuksin.

Aluehallintovirastot tekivät maanantaina 24.8.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.  Myllytien toimintakeskuksessa noudatetaan näitä ohjeita tilaisuuksien järjestämisessä.

Allekirjoitus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen

Organisaatiotieto

Hyvinvoinnin palvelualue