§ 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden rajoitusten jatkaminen/muuttaminen

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

1.2.2021

Päätöksen tekijä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.5.2020 § 28)
Hyvinvoinnin palvelulaueen toimivallan siirtäminen (Hyvo 27.2.2020 § 11)

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen määräykseen ja Keusoten suosituksiin perustuen päätän jatkaa toimintojen keskeytystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avoimessa toiminnassa, ryhmätoiminnassa ja yleisötilaisuuksissa sisätiloissa 1.2.-28.2.2021 seuraavasti:

Perhetalo Joutsikki ja Perhetalo Keltasirkku (kumppanuussopimukseen perustuva toiminta)

- sisätiloissa tapahtuvaa avointa toimintaa tai ryhmätoimintaa ei toteuteta

- ennakkoilmoittautumisten perusteella voidaan toteuttaa ulkona tapahtuvaa toimintaa (enintään 10 hengen ryhmissä) turvallisuusasiat huomioiden

Nuorisotalo Temal

- sisätiloissa tapahtuvaa kerhotoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä ja korkeintaan kaksi ryhmää yhtä aikaa (molemmeille ryhmille oma sisäänkäynti ja wc-tilat)

Myllytien toimintakeskuksen ryhmä- ja harrastustoimintaan käytettävät tilat

- sisätiloissa tapahtuva avoin toiminta ja ryhmätoiminta on keskeytetty edelleen

Asiakasohjausta annetaan puhelimitse ja verkkoyhteyksien kautta sekä mahdollisuuksien mukaan ulkona ja jalkautumalla. Lähityötä tehdään yksilökohtaiseen harkintaan ja tarpeeseen perustuen ajanvarauksella.

Rajoituksia tullaan jatkamaan Aluehallintoviraston ja Keusoten ohjeistuksen mukaan ilman erillistä päätöstä niin pitkään kuin kyseiset viranomaiset niin päättävät. Toimijoiden tulee varautua siihen, että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti tiukentamaan, mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää.

Päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Allekirjoitus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, (henkilötiedot poistettu)

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut