§ 9 Talouspäällikön siirtäminen opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta hallintopalveluihin

Lataa 

JARDno-2020-1666

Päätöspäivämäärä

18.6.2020

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Osana Perhelä 2023 -projektia toteutetaan hallinnon kehittämisohjelma. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja alentaa kustannuksia ja parantaa palveluiden laatua. Hallinnon palveluita keskitetään ja hallinnon työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia sisäiseen työkiertoon ja kehittymiseen siten, että rutiinitehtävien ajan myötä vähetessä siirtyminen toisiin tehtäviin on mahdollista. Samalla kehitetään mahdollisuutta aloittaa hallintopalveluiden ja esikuntien välisen henkilöstörakenteen kehittäminen.

Talouspäällikkö siirtyy hallintopalveluihin 10.6.2020 lukien joustavasti tukien edelleen opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueita. Talouspäällikön palkka maksetaan aiemmalta menokohdalta. Palkkausmäärärahan siirtäminen hallintopalveluihin toteutetaan muiden määrärahasiirtojen yhteydessä.

Talouspäällikkö on antanut suostumuksensa siirtoon. Talouspäällikön euromääräinen palkkaus ei siirron johdosta muutu. Talouspäällikkö on antanut suostumuksensa sille, että palkkakomponentit voivat muuttua.

Talouspäällikön yksilöintitiedot ilmenevät liitteestä.

Päätös

Siirrän talouspäällikön suostumuksensa mukaisesti hallintopalveluihin 10.6.2020 lukien.

Allekirjoitus

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut