§ 3 Luokanopettajan viran täyttäminen /(Henkilötiedot poistettu)

Lataa 

JARDno-2020-1291

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

Harjulan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehtona on ollut luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin kokemus luokanopettajan työstä sekä halua ja osaamista tiimityöskentelyyn, yhteisopettajuuden kehittämiseen sekä sen toteuttamiseen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa, koulutuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Tarja Edry, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut